Hľadať

Prístup Tradičnej čískej medicíny (TCM) k celkovej liečbe bolesti: diagnostika a liečba

Upozornenia otvárať v novom okne. Vytlačiť

AUNG Steven (Kanada)

V Číne tradičná čínska medicína a biomedicína koexistujú ako komplementárne metódy. V TCM ako aj v ostatných tradičných liečebných systémoch je dobré zdravie definované z hľadiska fyzickej, mentálnej a spirituálnej harmónie. Ochorenie sa považuje za porušenie tejto základnej harmónie. Diagnostika TCM obsahuje podrobnú anamnézu (predošlé ochorenia a prítomnosť príznakov), vyšetrenie (zahrňuje podrobné vyšetrenie ucha a jazyka a zároveň si všíma aj mentálnu a spirutuálnu vitalitu), palpácia (zahrňuje analýzu pulzu, palpáciu poplašných bodov), auskultácia/čuch (starostlivé načúvanie a čuchové vnímanie príznakov ochorenia) a rôzne iné techniky. Správna diagnostika vedie k stanoveniu príslušnej energetickej poruchy a zároveň k určeniu vhodnej preventívnej a liečebnej stratégie. Medzi liečebné postupy v TCM patrí aj Qi gong - cvičenia na utužovanie a rozvíjanie vitálnej energie, iné telesné, mentálne a spirituálne cvičenia, liečba bylinkami, akupunktúra, masáže/manipulácia a poradenstvo. Tieto terapeutické modality vzájomne spolupôsobia za účelom upravenia fyzických, mentálnych a spirituálnych potrieb pacienta. Akupunktúra a masáže/manipulačné techniky pôsobia "smerom zvonku/do vnútra", z povrchovej úrovne meridiánov smerom do hlbokej úrovne orgánových systémov, tíšia bolesť a menia dyskomfort ako aj vyrovnávajú vitálnu energiu. Dietetika a fytoterapia pôsobia z opačnej strany, kým Qi gong pôsobí v oboch úrovniach súčasne. Všetky tieto postupy pomáhajú pacientovi kontrolovať hladinu bolesti ako komplementárne, konzervatívne a doplnkové liečebné postupy.